Sale!

โต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับทานข้าว/ประชุม ทำจากไม้สน (F10C00105)

21,900 ฿

1. ขนาด 140*70*75 เซนติเมตร  ราคา 21,900 บาท
2. ขนาด 160*70*75 เซนติเมตร  ราคา 22,900 บาท
3. ขนาด 180*80*75 เซนติเมตร  ราคา 24,900 บาท
4. ขนาด 180*80*75 เซนติเมตร  ราคา 26,900 บาท
5. ขนาด 220*90*75 เซนติเมตร  ราคา 28,900 บาท

โต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับทานข้าว/ประชุม ทำจากไม้สน #F10C00105 มี 5 ขนาด

1. ขนาด 140*70*75 เซนติเมตร
2. ขนาด 160*70*75 เซนติเมตร
3. ขนาด 180*80*75 เซนติเมตร
4. ขนาด 180*80*75 เซนติเมตร
5. ขนาด 220*90*75 เซนติเมตร

Scroll to Top